Prvý bioprinter v SR vo vzdelávaní lekárov vďaka SSRM

  • -
bioink

Prvý bioprinter v SR vo vzdelávaní lekárov vďaka SSRM

Bratislava 16. augusta 2016: Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (LF UK) sa môže vďaka SSRM pochváliť novým unikátnym prírastkom – 3D biotlačiarňou. Novinka na Ústave simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania LF UK je schopná 3D tlačiť živé bunky.

Vďaka nej sa pre medikov Univerzity Komenského otvoria nové možnosti a posunú sa tak hranice v regeneratívnej medicíne.

„Bioprinting má mimoriadny potenciál do blízkej budúcnosti,“ približuje význam novinky priekopník 3D tlače v medicíne na Slovensku MUDr. Andrej Thurzo, PhD., MPH, MHA. „V budúcnosti bude už bežné vytlačiť náhradu poškodeného tkaniva alebo orgánu z vlastných buniek pacienta. Predíde sa tak odmietnutiu tkaniva pri transplantáciách a pacient tiež nebude musieť podstupovať imunosupresívnu liečbu,“ dodáva MUDr. Thurzo. Biotlačiareň (Inkredible) zapožičaná medikom Lekárskej fakulty UK je prvou svojho druhu na Slovensku. Bude slúžiť pre študentov, ale aj pedagógov fakulty, ktorí budú môcť prispieť k posúvaniu hraníc poznania v oblasti svetového výskumu 3D tlače živými bunkami. Vďaka biotlačiarni bude tiež možné realizovať zaujímavé témy diplomových prác či prác študentskej vedeckej a odbornej činnosti.

Slovenská spoločnosť pre regeneratívnu medicínu vyhrala grantovú súťaž Nadácie Tatrabanky a mohla tak získať prvý bioprinter v SR, ktorý už toto leto slúžil medikom na LFUK pod vedením MUDr.Andreja Thurza. Boli tak položené základy regeneratívnej medicíny na Slovensku.

Snáď v priebehu najbližších rokov pribudnú medzi absolventmi LFUK mladí lekári, ktorým nebude bioprinting cudzí a ktorí venujú kus svojej životnej energie ďalšiemu rozvoju regeneratívnej medicíny, ktorá nevyhnutne zmení paradigmu medicíny ako ju dnes poznáme.

prvý bioprinter na LFUK Inkredible by Thurzo

Prvý bioprinter na LFUK  – Inkredible
Celokovová 3D tlačiareň pre tlač živými bunkami s chemicky rezistentným povrchom vhodným pre sterilizáciu. Má XY rozlíšenie  10µm a vo vertikálnom smere 2.5µm. Vytvrdzovanie prostredníctvom 365nm UV LED. Maximálny objem, ktorý vie tlačiť je 130MM x 85MM x 100MM pri rozlíšení vrstvy 100µm. 

bioink

Štandardne tlačí dvoma hlavami priamo na Petriho misku hydrogélmi (CELLINK, SUPPORTINK, ultra-čistý alginát či biodegradovateľný bioink). Predovšetkým biodegradovateľné bioinky sú vhodné pre určenia, keď je žiadúce aby sa nosný skafold postupne rozpustil a nahradil natívnym tkanivom. 

bioprinter v Printevni LFUK
Biotlačiareň Inkredible vytvorila základy pre rozvoj regeneratívnej medicíny na LFUK

Leto 2016, skupina medikov pod vedením MUDr.Thurza kalibruje prvú biotlačiareň na LFUK.

prvý úspešný výtlačok nosa z biotlačiarne
IMG_20160812_195240

Prvý úspešný výtlačok z biotlačiarne – 3D model malého nosu z bioinku.


KONTAKT

Slovenská spoločnosť pre regeneratívnu medicínu
Medená č. 29
Bratislava

IČO 42413397
Číslo účtu: 2500750413 / 8330
IBAN: SK3783300000002500750413

Nájdete nás na Facebooku: