Náš cieľ

Nové dimenzie v medicíne

Liečba ochorení pohybového aparátu a úrazy sú aj  národnou prioritou štátu. Našim cieľom je priniesť nové dimenzie v medicíne a rozšířit klinické indikácie o nové, alternativne postupy a chirurgické techniky.

Rozšírenie klinických indikácií o nové

Využitie regeneratívnej medicíny v odboroch ortopédie a úrazovej chirurgie a zlepšenia samohojacých mechanizmov organizmu s za použitia kmeňových buniek na nosičoch smerovaných do miesta poškodenia s cieľom kompletnej obnovy poškodených tkanív, prípadne ich náhrady arteficiálnym tkanivom.

Alternatívne postupy a chirurgické techniky

Chceme zároveň v širokej populácii zvýšiť povedomie o problematike chorých s muskuloskeletálnymi chorobami, zlepšiť starostlivosť venovanú týmto pacientom a vytýčiť budúce výskumné priority aj vrátane zavedenia týchto progresívních medicínských aplikácií, postupov a technológii do klinickej praxe.

News

10370873_the-3d-bioprinting-patent-landscape-takes_t6b88c3b4

Korekcie bulvárnych článkov

SSRM požiadala o opravu niektorých nezmyselných a dezinformatívnych článkov v mainstream médiách, ktoré sa poslednú dobu množia. Našim cieľom je v rámci popularizácie vedy poskytovať korektné informácie o regeneratívnej medicíne aj laickej verejnosti. Tieto články neboli autorizované nikým z členov SSRM ani odbornej verjnosti a cieľom bolo pravdepodobne zaujať čitateľov bombastickým titulkom. Oficiálna autorizovaná PR

Viac info
iscaa2015

Aktívna účasť na 7th ISCAA

Zástupcovia SSRM sa aktívne zúčastnili “7th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy” s nasledujúcimi prezentáciami:

Viac info

Staň sa členom pre získanie nadštandartných informácií