SSRM

O nás

Slovenská spoločnosť pre regeneratívnu medicínu (SSRM) vznikla koncom roku 2015. Jej vznik bol podmienený potrebou rozširovania najnovších poznatkov z oblasti regeneratívnej medicíny medzi širokú odbornú verejnosť a tým uľahčiť ich transfer do medicínskej praxe na Slovensku.

Cieľ

Hlavným cieľom SSRM je združovať nielen odborníkov z oblasti regeneratívnej medicíny a tkanivového inžinierstva, ale aj lekárov z rôznych odborov, vedcov a študentov vysokých škôl medicínskeho, prírodovedného a technického zamerania. Okrem zdieľania najnovších informácií formou konferencií, vzdelávacích a publikačných aktivít, má SSRM ambíciu spolupracovať s Ministerstvom zdravotníctva SR pri riešení odborných otázok týkajúcich sa koncepcie tohto perspektívneho odboru a zavádzania nových terapeutických postupov.

 


KONTAKT

Slovenská spoločnosť pre regeneratívnu medicínu
Medená č. 29
Bratislava

IČO 42413397
Číslo účtu: 2500750413 / 8330
IBAN: SK3783300000002500750413

Nájdete nás na Facebooku: