Členstvo

company1

Pridružení a kolektívni členovia (právnické osoby)

50.00€ / year

Základný ročný členský príspevok pridružených členov a spôsob platenia sa stanovuje individuálne, v dohode uzatvorenej pri ich prijímaní, (najmenej 50€.)

Katalógové číslo: SSRM003

Bližšie informácie

Základný ročný členský príspevok pridružených členov a spôsob platenia sa stanovuje individuálne, v dohode uzatvorenej pri ich prijímaní, (najmenej 50€.)

 

KONTAKT

Slovenská spoločnosť pre regeneratívnu medicínu
Medená č. 29
Bratislava

IČO 42413397
Číslo účtu: 2500750413 / 8330
IBAN: SK3783300000002500750413

Nájdete nás na Facebooku: